2022-12-31n

erregistratutako kooperatibak

3602

Kooperatiben
guztizkoa

549

Arabako
kooperatibak

1733

Bizkaiko
kooperatibak

1320

Gipuzkoako
kooperatibak