2022-06-30n

erregistratutako kooperatibak

3558

Kooperatiben
guztizkoa

542

Arabako
kooperatibak

1723

Bizkaiko
kooperatibak

1293

Gipuzkoako
kooperatibak