2021-12-31n

erregistratutako kooperatibak

3349

Kooperatiben
guztizkoa

523

Arabako
kooperatibak

1614

Bizkaiko
kooperatibak

1211

Gipuzkoako
kooperatibak