2020-03-31n

erregistratutako kooperatibak

3396

Kooperatiben
guztizkoa

534

Arabako
kooperatibak

1627

Bizkaiko
kooperatibak

1235

Gipuzkoako
kooperatibak