2020-06-30n

erregistratutako kooperatibak

3309

Kooperatiben
guztizkoa

525

Arabako
kooperatibak

1589

Bizkaiko
kooperatibak

1195

Gipuzkoako
kooperatibak