2022-09-30n

erregistratutako kooperatibak

3577

Kooperatiben
guztizkoa

545

Arabako
kooperatibak

1725

Bizkaiko
kooperatibak

1307

Gipuzkoako
kooperatibak