2021-06-30n

erregistratutako kooperatibak

3416

Kooperatiben
guztizkoa

528

Arabako
kooperatibak

1648

Bizkaiko
kooperatibak

1240

Gipuzkoako
kooperatibak