2020-09-30n

erregistratutako kooperatibak

3326

Kooperatiben
guztizkoa

523

Arabako
kooperatibak

1598

Bizkaiko
kooperatibak

1205

Gipuzkoako
kooperatibak