Osaera

Hemen Osoko Bilkuran ordezkaritza duten erakundeak aipatuko dira; pertsona zehatzak Ekintzen Oroitidazkian agertzen dira. Batzordeei dagokienez, bakoitzaren eginkizuna aipatzen da labur-labur.

Osoko Bilkuraren osaera eta inguruko estekak:

7 ordezkari, Kooperatiben Federazioetakoak:

* ENKF  (Euskadiko Nekazari Koop. Federazioa) (1 ordezkari)
* EGKF   (Euskadiko Garraiolarien Koop. Federazioa) (1 ordezkari)
* ERKIDE “Euskadiko Lan Elkarteen, Irakaskuntza, Kontsumo eta Kreditu Kooperatiben Federazioa” (5 ordezkari)

3 ordezkari, Eusko Jaurlaritzakoak

3 ordezkari, Euskal Herriko Unibertsitateetakoak

* E.H.U. (Euskal Herriko Unibertsitatea)
* M. U.   (Mondragon Unibertsitatea)
* Deustuko Unibertsitatea