Bitarturen 25 urteak

Bitartu justizia oinarrizko eskubide gisa administratzeko eredu bateratua da, eta, eredu horren barnean, gatazkak ebaztean borondatearen balioa da ardatza eta akordioa dugu gatazkak emaitza pozgarriagoekin ebazteko bidea. Hala, 25 urte daramatzagu botere koaktiboarekin euskal kooperatiben bizikidetza hobetzen.

Bitartu Elkarrizketak

Bitartu Elkarrizketak elkargune bat da, eta, bertan, gatazkak bizikidetzaren gauza naturaltzat hartzen dira, akordioa orekaren oinarritzat balioesten da eta gatazkak ebaztea etengabean hobetzeko aukera bilakatzen da.

  • 294 espediente artatu genituen 2005 eta 2014 bitartean

  • 59 espediente artatu genituen 2015ean

  • Arbitraje-zerbitzuak ezartzeko aholkularitza

  • Kooperatiben arbitrajerako gidaliburuak 2001 eta 2009